شادی قیامت می کند
زهرا کرامت می کند
پیغمبر عیدی می دهد
مهدی امامت می کند
عشق امام منتقم
در دل اقامت می کند
یاسیدی یابن الحسن
امامتت مبارکجهان محیط وسیع عنایت است امروز
 وجود، مرکز نور هدایت است امروز
 عطاوجود و کرم بی نهایت است امروز
 دهید مژده که عید ولایت است امروز
 خجسته باد به مستضعفین زعامتشان
 که ثبت شد به کتاب خدا امامتشان
 الا که قائم امر قیام شد مهدی
 زمامدار به کل نظام شد مهدی
 به خلق، رهبر والا مقام شد مهدی
 امام بود و دوباره امام شد مهدی
 کرامت و شرف و نصر مامبارک باد
 امامت ولی عصر ما مبارک باد
عید صعود آدم ومیلاد خاتم است
عید نزول حضرت عیسی ابن مریم است
عید ظهور منجی اولاد آدم است
یک عید نه، تجلی اعیاد عالم است
شب رخت بسته صبحدم نصر آمده
عید امامتِ ولیِ عصر آمده
  عید امید سلسله ی انبیاست این
 عید نزول مصحف نصرخداست این
 ای اهل آسمان و زمین عید ماست این
مستضعفان به پیش که عیدشماست این
 عالم به ظلِّ رایت توحید مهدی اند
اعیاد ما مقدمه ی عید مهدی اند

 
تعجیل در فرجش صلوات

منبع اصلی مطلب : مذهبی
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : یامهدی